Termeni și Condiții

Condiții de utilizare a site ului Tonotil.ro

Acest site este proprietatea Imedica S.A.. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu ele, nu utilizați acest site.

Imedica S.A. își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, după libera sa decizie, părți ale acestor Condiții de utilizare în orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic dacă au fost aduse modificări acestor Condiții de utilizare. Puteți accesa aceste Condiții de utilizare folosind hyperlinkul din partea de jos a paginii web. Continuarea utilizării de către dvs. a acestui Site după o actualizare a Condițiilor de utilizare, înseamnă acordul dumneavoastră de a respecta toate modificările aduse pe această cale.

Informațiile de pe acest site sunt furnizate exclusiv pentru o informare generală și în scopuri educaționale. Acest site poate conține informații privind afecțiuni medicale și tratamentul lor. Nimic din conținutul acestui site nu trebuie interpretat ca furnizare de sfaturi sau de recomandări medicale de orice fel și nu trebuie utilizat ca bază pentru decizii sau acțiuni. Sfaturile medicale trebuie întotdeauna solicitate unui medic calificat.

Utilizatori

Acest site este destinat membrilor publicului larg, conceput ca o resursă tip bibliotecă ce furnizează informații de referință cu privire la Tonotil-N.

Promptitudine în informare

Imedica S.A. face eforturi rezonabile pentru a actualiza acest site, dar unele informații pot deveni inactuale în timp. Imedica S.A. nu poate oferi și nu oferă garanții sau declarații cu privire la fiabilitatea, acuratețea, adecvarea, caracterul complet sau actualitatea informațiilor conținute de acest site. Informațiile de pe acest site sunt furnizate ca atare.

Utilizare și acces

Puteți naviga liber pe acest site, dar aveți dreptul să accesați acest site și să descărcați materiale de pe el exclusiv pentru uz personal, necomercial. Toate drepturile de autor și alte notificări privind proprietatea intelectuală conținute în materialele descărcate trebuie conservate și păstrate. Fără permisiunea expresă scrisă a Imedica S.A., nu este permisă nicio altă utilizare a materialelor de pe acest site.

Permisiunea de a accesa acest site este acordată cu caracter temporar și Imedica S.A. își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica serviciile furnizate pe acest site fără notificare. Imedica S.A. nu este răspunzător dacă, din orice motiv, site-ul este indisponibil indiferent în ce moment sau pentru ce durată.

Mărci înregistrate / Drepturi de proprietate intelectuală

Dacă nu se precizează altfel, trebuie să prezumați că toate mărcile comerciale care apar pe acest site, indiferent dacă apar sau nu scrise cu caractere de mari dimensiuni sau cu simbolul de marcă comercială, sunt mărci înregistrate ale Imedica S.A., filialelor sale, companiilor asociate, furnizorilor săi de licențe sau ale partenerilor săi de afaceri. Trebuie să prezumați că, dacă nu se precizează altfel, tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat prin drepturi de autor sau că Imedica S.A. a primit permisiunea de utilizare și că nu poate fi utilizat altfel decât se prevede în condițiile de utilizare sau în textul de pe site decât cu acordul scris al Imedica S.A.. Utilizarea de către dvs. a acestui site nu vă acordă și nu vă conferă nicio licență sau drept aferent oricărui drept de proprietate intelectuală deținut de Imedica S.A. (inclusiv brevete, mărci comerciale și drepturi de autor) sau de un terț. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci comerciale, drepturi de autor sau ale altor materiale, altfel decât este permisă prin prezentele Condiții de utilizare, este expres interzisă și poate constitui o încălcare a legilor referitoare la drepturile de autor, a celor referitoare la mărcile comerciale, sau altor legi ori acte normative.

Imedica S.A. nu revendică niciun drept de proprietate asupra și nicio afiliere cu mărcile comerciale ale unor terți care apar pe acest site. Aceste mărci comerciale ale unor terți sunt utilizate numai pentru a identifica produsele și serviciile proprietarilor acestora și din utilizarea acestor mărci nu trebuie dedusă nicio sponsorizare sau susținere de către Imedica S.A..

Nesusținere

În interesul sau pentru comoditatea utilizatorilor acestui Site pot fi furnizate linkuri către site-uri ale unor terți. Imedica S.A. nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor către care oferă linkuri fără a fi ale Imedica S.A., și nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile sau opiniile conținute de un site al unui terț și nici pentru încălcările sau omisiunile politicilor terților privind datele cu caracter privat.

Informațiile pe care ni le furnizați

Cu excepția informațiilor acoperite de Politica de confidenţialitate, orice comunicare sau materialele pe care le transmiteți către sau prin acest site, inclusiv date, întrebări, comentarii, idei, know-how sau altele similare sunt și vor fi tratate ca neconfidențiale și nefăcând obiectul unor drepturi proprietate intelectuală. Imedica S.A. nu are niciun fel de obligație cu privire la astfel de informații și este liber să le utilizeze, dezvăluie, reproducă sau publice fără niciun fel de limitare, inclusiv în scopuri comerciale, fără a plăti utilizatorii pentru dreptul de a proceda astfel.

Răspundere

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege și cu excepția garanțiilor expres acordate prin aceste Condiții de utilizare, este exclusă orice condiție, garanție, drept sau răspundere care altfel ar fi implicată de prezentele Condiții de utilizare sau impuse prin lege.

Utilizarea de către dvs. a site-ului este pe propriul risc și Imedica S.A. nu este responsabil în niciun caz de daune (inclusiv, dar fără a fi o enumerare exhaustivă, pentru prejudicii și daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive sau daune rezultate din profituri nerealizate, din pierderea de date sau din întreruperea activității) care ar rezulta din accesul la, utilizarea sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest site sau din orice erori sau omisiuni ale conținutului său. Sunt incluse daune ale computerului sau ale altor bunuri ale dvs., inclusiv cele cauzate de viruși de calculator sau de orice alte de materiale dăunătoare tehnologic care pot infecta computerul sau alte bunuri în urma utilizării de către dvs. a acestui site, inclusiv prin descărcarea de fișiere de orice fel sau a oricărui alt conținut de pe site.

Declarații anticipative

Acest site poate conține declarații anticipative care sunt supuse unor riscuri și incertitudini ce ar putea face ca rezultatele efective să difere de cele anticipate. În cazul în care între dumneavoastră și Imedica S.A. se naște un litigiu cu privire la prezentele Condiții de utilizare sau la utilizarea de către dvs. a acestui site web, el va fi soluționat prin negocieri purtate cu bună credință. Dacă aceste eforturi se dovedesc a nu avea succes, toate controversele, pretențiile sau litigiile se vor supune spre soluționare instanțelor române competente.

Legea aplicabilă

Prezentele Condiții de utilizare și utilizarea de către dvs. a site ului vor fi guvernate de legile din România fără a ține seama de principiile aplicabile conflictelor de legi. Orice acțiune sau procedură legală referitoare la acest site vor fi îndeplinite exclusiv într o instanță competentă din România.

Titlurile folosite în aceste Condiții de utilizare sunt doar pentru comoditate și nu se utilizează pentru a determina sensul sau interpretarea acestor Condiții de utilizare.

Disponibil în farmaciile din România

Copyright © 2024 TONOTIL. Toate drepturile rezervate.
crossmenu